Rólunk

The late Sir Roger Scruton (1944-2020) and CSS President and CEO Marion Smith speaking at 2016 CSS Event "Scruton: Why Are We Unwilling to Defend Western Civilization?" held at the Petőfi Irodalmi Múzeum in Budapest, Hungary.
Szabadság. Jólét. Szépség.

Eszmék,
amelyek jobbá
teszik a világot.

A Common Sense Society amerikai és európai egyetemisták vitafórumaként alakult 2009-ben. Céljuk az volt, hogy jobban megismerjék azokat az elveket, amelyek történelmünket alakították és egyben jövőnket is nagyban meghatározzák. E törekvés révén a Common Sense Society tulajdonképpen a közös civilizációnkat alakító erkölcsi, társadalmi, politikai és kulturális örökségünket ápolja és élteti.

Ez az örökség nem más, mint intézmények óriási hálózata, normák, szokások és erkölcsi gondolkodásunk alapvetései, valamint közös történelmünk, amelyeket a CSS a szabadság, a jólét és a szépség kérdései köré rendez. A CSS mára egy olyan nemzetközi hálózattá vált, amely ezeket az időtlen értékeket és azokat a közvetítő intézményeket népszerűsíti, amelyek elengedhetetlenek az emberi kiteljesedéshez és boldogsághoz.

Az állampolgári értékek átadása és a fiatal generációk részvétele a politkai folyamatokban kulcsfontosságú egy valóban szabad és virágzó társadalom megteremtéséhez hazánkban. Éppen ezért a CSS az állampolgári részvétel, a vállalkozói szellem, és a felelős szabadság eszméinek terjesztéséért dolgozik az egyetemista diákok és a fiatal értelmiségiek körében Magyarországon. A Common Sense Society tagjai rendszeres találkozók, beszélgetések, előadások, műhelyek, filmvetítések és könyvbemutatók alkalmával a közélet aktuális kérdéseiről cserélnek eszmét. Célunk, hogy civilizációnk alakításának ne tétlen megfigyelői legyünk, hanem mi magunk alakítsuk a tartós szabadság jövőképét.

Miért „Common Sense“?

A „common sense“ (józan ész) kifejezést azért választottuk, mert a CSS ésszerű és egyben ékesszóló párbeszéd lehetőségét szeretné előmozdítani a magyar politikai szférában, szemben az ellenséges és ideológiai töltetű közbeszéddel. A józan ész eszméje legkorábban az ókori görögöknél fogalmazódott meg. A görög έμπειρία szó arra vonatkozott, amit az élettapasztalatunk útján érthetünk meg. A rómaiak hasonlóképp használták a sensus communis kifejezést az ésszerűség és emberiség felhalmozott tapasztalatainak összességének kifejezésére. A keresztény hagyomány ennek kifejezésére egy teológiai fogalmat alkalmaz az „általános“ vagy „természetes kinyilatkoztatásra“, amely az erkölcsöt és Isten jelenlétét az anyagi világban magától értetődőnek fogadta el.

A „common sense“ leghíresebb megjelenése 1776-ból való, amikor Thomas Paine brit politikatudós egy röpiratot jelentetett meg „Józan ész, az amerikaiakhoz címezve“, amelyben Amerikának Nagy-Britanniától való függetlensége mellett érvelt. Mondandója abból a meggyőződésből táplálkozott, hogy egyesíteni kell a politikai ideálokat és a gyakorlatot. Abban a korban, amikor a politikai eszményekre a történelemben addig nem látott módon alapoztak tetteket, Paine kijelentette: „Amerika ügye, tág értelemben, az egész emberiség ügye.“

Hisszük, hogy a mai közbeszéd és a szakpolitikai döntések jelentősen fejleszthetők ha azokat politikaelméleti, filozófiai és történelmi szemszögből rendszeresen megvizsgáljuk. Ennek megfelelően a racionális párbeszéd előmozdítása, a civil szerepvállalás segítése és a kultúránk közös ünneplése útján kívánunk hozzájárulni generációnk intellektuális fejlődéséhez.

 

 

Vezetés és Munkatársak

Marion Smith, elnök és ügyvezető igazgató, Common Sense Society
Stumpf Smith Lacey Anna, alelnök, Common Sense Society Magyarország
Takács Luca, Director of Operations at Common Sense Society

 

 

Az Andrássy Szalon

Az Andrássy Szalon ad otthont a magyar Common Sense Society legtöbb rendezvényének. További.

 

 

Vezérelveink

A szabadságról, a jólétről és a szépségről alkotott fogalmaink az emberi egyenlőség és az egyének veleszületett jogai tiszteletének szilárd filozófiai talaján állnak. E vezérelvek nyújtják a keretét azon intézmények széles körének, mint amilyenek az önként vállalt munka, a vallásszabadság, a szólásszabadság és a tulajdonjogok, amelyek az egyén boldogulását elősegítő társadalom támasztékai. Ezen elvekről alkotott fölfogásunk az általunk örökölt nyugati civilizáció és a történelem tanulságainak alapos tanulmányozásán, valamint azon megfigyeléseken alapulnak, hogy mi mozdítja elő az értelmes emberi életet.

Szabadság

A szabadság alapja a minden egyént megillető eredendő és egyenlő jogok. Ezeket a jogokat a legjobban a jogállamiság által biztosíott szabadságrendszer védi.

Minden egyén rendelkezik azzal a szent szabadsággal, hogy munka- és szabadidejét önként, az általa választott módon használja fel, ami lehetővé teszi számára, hogy érdekeit szabadon érvényesítse. Az önuralom és az ítélőképesség gyakorlásának képessége lehetővé teszi az emberek számára, hogy értelmes döntéseket hozzanak személyes és társadalmi előnyök érdekében. Az önuralom képessége nélküli szabadság gyorsan átadja helyét a zsarnokságnak. A Common Sense Society segít a jövő vezetőit abban, hogy feltárják a szabadság természetét és kapcsolatát az emberi egyenlőséggel, a jogállamisággal, a piaccal, a társadalmi intézményekkel, a kulturális örökségünkkel és a személyes felelősséggel. A szabadságnak e mély megértése révén lehetséges napjaink viszonyainak és problémáinak feltárása is.

További
Bronze statue of George Washington by Jean Antoine Houdon and view of Constantino Brumidi's "Apotheosis of Washington" in the US Capitol Rotunda.

Jólét

A jólét egy olyan rendszer eredménye, amelyben minden egyén élvezheti saját munkájának gyümölcsét. Ahhoz, hogy az innováció, az önkéntes csere és piaci verseny révén valóban még szebb jövőt biztosíthassunk, fontos, hogy újra elkötelezetté váljunk a gazdasági ismeretek megszerzése, az oktatás, valamint a magántulajdon megvédése mellett. Létfontosságú megértenünk azokat az erényeket és erkölcsi alapokat, amelyek lehetővé teszik a piac mechanizmusainak, például az önkéntes szerződéseknek a működését. Ugyanez a rendszer teszi lehetővé az egyének számára, hogy mások szükségleteinek kielégítését támogatva javítsanak életükön.

A Common Sense Society pártfogolja azokat a jövőbeli vállalkozókat és politikai döntéshozókat, akik előmozdítják a szabadságot és új lehetőségeket teremtenek saját közösségeikben. A CSS példának látja azon hétköznapi férfiak és nők sikereit is, akiknek találékonysága, áldozatkészsége és szorgalma hozzájárult a jelenlegi, általunk élvezett jóléthez.

További
"Hudson River Waterfront, N.Y.C.", oil on canvas by Colin Campbell Cooper. Included in the view are the Woolworth and Singer buildings, then the first and second tallest buildings in the world.

Szépség

Amikor a világ természeti szépségeivel találkozunk, csodálattal tölt el bennünket mindaz a változatosság és nagyszerűség, ami a föld növényvilágát, a vadon élő állatokat és az óceánokat jellemzi. Hasonlóképp inspirálnak bennünket a művészet, a zene és az építészet kivételes emberi alkotásai. Az efféle kultúra megnemesíti az oly gyakran tragikus emberi tapasztalatot, és értelmet vagy legalább megkönnyebbülést nyújt az ember evilági létében.

Az emberi kreativitás legjavát képező alkotások az ember gondolatait és érzelmeit képesek felülemelni az alantas és önző ösztönökön, amelyek oly jellemzőnek tűnnek az emberiség történelmére. A Common Sense Society oktatási kezdeményezések, a tagok számára szervezett kirándulások, élő események révén elkötelezettséggel ünnepli a maradandó művészet, az irodalom, a zene, az építészet és a természeti világ remekeit.

További
"Still life with rotting fruit and nuts on a stone ledge", oil on panel by Dutch Master Abraham Mignon, designed to recall the brevity of life and the urgent need to focus on lasting matters rather than fleeting earthly pleasures.
Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen híreinkről.


Hírlevelünkben értesítjük Önt közelgő rendezvényeinkről, kiadványainkról és arról, hogyan kapcsolódhat be a magyarországi Common Sense életébe. Privacy Policy.
Thank you for signing up!
Oops! Something went wrong while submitting the form.